*...|| مرجع کامل تقویت حافظه ||...*
مجموعهای کامل از درسهای صوتی و ویدیویی استادان بزرگ تقویت حافظه دنیا، ادامه ...
9,800 تومان
*...|| آزمون و تست هوش و شخصیت و شغل ||...*
میزان هوش شخصی خود را اندازه بگیرید !با چند آزمون ساده خودتان را بشناسید و. . .
5,500 تومان
*...|| كتابخانه فشرده، منتخب بهترین کتاب ها ||...*
متن كامل 3500 اثر كلاسیك در زمینه‌‌های روانشناسی، فلسفه، مذهب، سیاست، تاریخ و...
5,500 تومان
*...|| روشهای صحیح مطالعه و یادگیری ||...*
پیرامون روشهای صحیح مطالعه،مكان مطالعه،زمان مطالعه و موارد دیگر برای یک . . .
5,500 تومان
*...|| مراقبه مخصوص كنكور ||...*
مجموعه موسیقی مخصوص که باعث کاهش اضطراب و استرس ناشی از ترس از امتحان و . . .
5,500 تومان
*...|| ضمیر ناخود آگاه وتقویت حافظه ||...*
چگونگی برنامه ریزی برای ضمیر ناخود آگاه و استفاده از آن برای تقویت حافظه و. . .
5,500 تومان
*...|| موسیقی مخصوص مطالعه ||...*
منتخبی از بهترین موسیقی های مخصوص مطالعه که باعث افزایش تمرکز و افزایش . . .
5,500 تومان
مجموعه كتابهای الكترونیكی فارسی
"مجموعه ای نفیس بالغ بر350كتاب الكترونیكی فارسی"
4,500 تومان
*...|| تكنیك برتر، مرجع روشهای صحیح مطالعه و یادگیری ||...*
مجموعه برنامه‌‌ تكنیك برتر، روشهای صحیح مطالعه و یادگیری ویژه محصلین،شاغلین و...
12,800 تومان
*...|| كلبه موفقیت ||...*
اطلاعات دقیق از تحصیل،مهاجرت،شركتهای بین‌‌المللی،باشگاهها،استودیوهاو اشخاص مختلف
5,500 تومان
*...|| بانک مرجع كتابشناسی ملی ایران ||...*
جامع‌‌ترین و كاملترین بانك اطلاعاتی كتابخانه ملی ایران حاوی تمامی عناوین كتب ...
5,500 تومان
*...|| افزایش قدرت یادگیری 2، اصوات هماهنگ کننده مغز ||...*
ادامه مجموعه اول، كه بعد از تمرین و چندین بار گوش دادن به مجموعه اول می توان ...
6,500 تومان
*...|| افزایش قدرت یادگیری، اصوات هماهنگ کننده مغز ||...*
این مجموعه برای افزایش قدرت یادگیری می‌‌باشد كه به2 شكل میتوان استفاده كرد . . .
6,500 تومان